Aikido Dojo Edo

Aikido je japanska tradicionalna borilačka veština, sačinjena od umetnosti borenja mačem (kenjutstu), borenja štapom – kopljem (jojutsu), borenja nožem (tantojustsu), kao i borenja telom (taijutsu). Naša škola aikidoa u velikoj meri je bazirana na školi učitelja Kristijana Tisijea (Christian Tissier 8. Dan Shihan Aikikai Tokyo Japan), jednog od najeminentnijih učitelja današnjice, koji konstantno unapređuje i razvija ovu plemenitu veštinu.

Aikido Dojo Edo

Aikido škola

Naš aikido je u velikoj meri baziran na školi učitelja Kristijana Tisiea (Christian Tissier) 8. Dan Shihan Aikikai Tokyo Japan, jednog od najeminentnijih učitelja današnjice, koji konstantno unapređuje i razvija ovu plemenitu veštinu. Pored njega, učitelj koji kod nas održava redovne godišnje seminare jeste i Paskal Gilme (Pascal Guillemin) 6. Dan Aikikai, koji dolazi iz škole senseja Tisijea (Cercle Tissier, Pariz), i jedan je od vodećih svetskih učitelja mlađe generacije. Njihova razvijena metodika podučavanja i izuzetno visoki kriterijumi u pristupu vežbanju, jesu standard koji smo usvojili i koji odgovorno negujemo i u našem aikido klubu Edo, a koji garantuje konstantan i kontinuiran psiho-fizički razvoj učenika.

Aikido tehnike

Aikido ujedinjuje veliki broj tehnika koje koriste principe energije i pokreta da bi preusmerili, neutralizovali i kontrolisali napadača. Zato što aikido tehnike omogućavaju vežbačima stalno kretanje tokom izvođenja, kao i iz drugih razloga, neki veruju da aikido može da predvidi više istovremenih napada. Na svom najvišem nivou, pojedinac može da koristi aikido za samoodbranu bez nanošenja ozbiljnih povreda bilo napadaču ili onome koji se brani. Ako se tehnika pravilno izvede, veličina i jačina protivnika nije bitna za efikasnost iste. Smatra se da je aikido najteža japanska borilačka veština

Aikido trening

Metodi treniranja variraju ali tipično, čas se odvija tako da učitelj pokazuje tehnike ili načela, a učenici ga oponašaju. Trening se završava međusobnim uvežbavanjem tehnika, a ne sparingovanjem. Uke, primalac tehnike, obično inicira napad protiv nage ili tori, koji ga neutralizuje jednom aikido tehnikom. Uke i tori imaju podjednako značajne uloge.. Učenici moraju da uvežbavaju obe pozicije da bi naučili da se odbrane u napadu i sigurno da prime odbranu. Kako je O-sensei mislio, svi njegovi učenici su uke dok ih on dovoljno neosposobi da budu nage. Kretanje, koncentracija, preciznost i tajming su veoma važni pri izvođenju tehnika kako učenici napreduju od kruto definisanih vežbi ka slobodnijim i primenjivijim oblicima. Čak učenici učestvuju u džiu vazi i ili randori, gde su napadi manje predvidivi. Neke škole, kao šodokan aikido, vežbaju metode gde uke aktivno nastoji da zaposli tehniku brojanja ili keiči-vaza. O sensei nije dozvoljavao takmičenje na treningu jer se smatralo da su neke tehnike suviše opasne i zato što je verovao da takmičenje ne razvija dobar karakter kod učenika. Mnogi stilovi aikidoa nastavljaju ovu tradiciju.

Samoodbrana

 

Aikido za decu

Korisne strane aikidoa za decu su: razvoj koordinacije, poboljšanje koncentracije, samopoštovanje i poštovanje drugih, empatija prema drugima / slabijima, pozitivan pogled na svet i osecaj zajedništva. Vežbajuci aikido deca (ne)svesno prihvataju ove koncepte. Uče zakone akcije i reakcije (uzroka i posledice) u zabavnom i sigurnom okruženju.

Lokacije

SC Voždovac, Banjica, Crnotravska 4, Beograd

Termini treninga

  • Ponedeljak: 19h-20h
  • Sreda: 19h-20h
  • Subota: 09h-10h i 10h-11h

Kondina – Stari Grad, Beograd

Termini treninga

  • Utorak: 18h-19:30h
  • Četvrtak: 18h-19:30h
  • Subota: 12:30h-14h