Lokacije

Lokacija aikido skole

SC Voždovac, Banjica, Crnotravska 4, Beograd

Termini treninga

  • Ponedeljak: 19h-20h
  • Sreda: 19h-20h
  • Subota:  09h-10h i 10h-11h

Kondina – Stari Grad, Beograd

Termini treninga

  • Utorak: 18h-19:30h
  • Četvrtak: 18h-19:30h
  • Subota:  12:30h-14h